top of page

De huurvoorwaarden van Zilt at Sea

 • Legitimatie verplicht.

 • U wordt geacht de fiets in goede staat te hebben ontvangen.

 • De huurder zal zorgvuldig omgaan met het gehuurde.

 • De fiets moet altijd en (met bijgeleverde ketting) op slot gezet worden.

 • Het is verboden met de fiets op het strand te komen.

 • Maximaal één persoon per fiets of twee op een tandem. Kinderen voor- of achterop in een kinderzitje.

 • De huurder is aansprakelijk voor schade aan het gehuurde. Tenzij er huurgarantie is aangeschaft.

 • De huurder is zelf wettelijk aansprakelijk voor de schade aan derden toegebracht.

 • Bij verlies van de fietssleutel zal € 10,00 in rekening worden gebracht.

 • Bij een te late inlevering zijn wij gerechtigd een extra volle daghuur in rekening brengen.

 • Bij diefstal wordt de dagwaarde in rekening gebracht, de huurprijs niet inbegrepen.

 • Bij voortijdige inlevering blijft de volle huur gelden.

 • Het gebruik van de fiets is op eigen risico.

 • Bij pech onderweg dient u direct Zilt at Sea op de hoogte te stellen. U bent zelf verantwoordelijk voor het inleveren van de fiets.

De annuleringsvoorwaarden van Zilt at Sea

U kunt bij ons een Verhuurgarantie afsluiten die recht geeft op 100% restitutie tot 1 week voor aanvang van de huurperiode en tot 2 dagen van te voren mag u de reservering kosteloos verplaatsen.

Zonder verhuurgarantie is de restitutie bij annuleren als volgt:

 • 7 of meer dagen voor aanvang van de huurperiode: 50%

 • Tot 3 dagen voor aanvang van de huurperiode: 30%

 • 3 dagen of korter voor de huurperiode: geen terugbetaling

 

U krijgt de restitutie binnen 7 dagen teruggestort.

De verhuurgarantie van Zilt at Sea

U kunt bij ons per gehuurd item een zogeheten Verhuurgarantie afsluiten. Als u met ons voor een item een garantiedekking bent overeengekomen, bent u voor het betreffende item:

 1. geen schadevergoeding verschuldigd bij diefstal, als u de sleutel van het gehuurde kunt tonen en aangifte doet bij de gemeente waarin de diefstal heeft plaatsgevonden.

 2. geen schadevergoeding verschuldigd bij schade aan het Gehuurde, tenzij de schade is veroorzaakt door oneigenlijk gebruik van het Gehuurde;

 3. Bij annulering tot 7 dagen voor aanvang van de huurperiode recht op volledige restitutie;

 4. Tot 2 dagen van te voren recht op verplaatsen van uw reservering en/of ontvangst van een voucher.

bottom of page